Posted on: 2023-04-27 Posted by: admin Comments: 0

Alltsammans detta ar olika exempel pa karleksmagi. Det befinner si samt nagot sasom kan benamnas…

Onskan efter karlek befinner sig allmanmansklig, samt i samtlig tider inneha vi forsokt bidra det gron lite pa traven. Tommy Kuusela ser narmare kungen karleksmagi genom tiderna.

Alskar, alskar inte.

Inneha ni en passag ryckt kronbladen klocka en prastkrage ino rytm tillsamman att du raknat ramsan ”alskar, alskar inte”? Eventuellt ager ni undvikit att kliva villig ett A-brunn skad villi gatt villi nagon K-brunn? Har ni reagerat nar tartbiten valter omkull villi tallriken?

som en magiskt tankande. Nagon manniskas magiska funderand kan finnas till enormt privat och paverkas utav nago kvantitet olika faktorer som alder, erfarenheter och forut stunden radande emotione. Det befinner sig eftersom till exempe karlekslas pa ett broracke kan upplevas viktig och centralt nar det delas med ett annan individ. Skulle nagot intraffa saken dar platsen alternativt om karlekslasen plockas da kan personerna beror att nagot oforklarligt rubbas sam kanna bavan. Att betrada en A-brunn uppfattad som ”avbruten lov” kan upplevas sasom i synnerhet obehagligt och angsligt i de stunder enar en proportion sysslar med att gripa fardig. Det omvanda galler sjalvklar, det kan upplevas sasom viktigt att betrada K-brunnar uppfattade som ”karlek” nar nagon manniska befinner sig kar och hyser drommar om att en affar kan inledas. Dito galler ocks forut horoskop samt andra formulering sta e magiskt kognition.

Drommar sam onskningar kan bearbeta nago manniskas magiska funderande, skada det sasom ino ann hogre utstrackning paverkar det befinner sig starka kanslor sasom love, raddhaga samt avsky. Ehuru en kan anse att dom fragor saso namndes ovan befinner si uttryck forut irrationellt overvagande kan situatione mirakel vissa omstandigheter forandras gallande det personliga och kanslomassiga planet, forsavit sa endast sta nago ta. Exempel befinner sig t.ex. overnattningar i dar man bor som sags vara hemsokta, kanslor ino sammanhang med spokhistorier alternativ efter nago skrackfilm tillsammans overnaturligt tema, besynnerliga handelser och fornimmelser, alternativ forestallningar forsavitt flyt samt otur.

Karleksmagi kan existera bade villig game samt villig serios. I temp tillsammans att samhallet ager forandrats age vara forestallningar samt ritualer andrats, andock ifall vi skrapar gallande ytan finner vi snart paralleller till aldre tid saso visar att karleksmagi sexiga Venezuelan kvinnor befinner si nago seglivad havd. Att uppfatta sig kungen karleken samt hur hane vacker nagons lov age aldrig varit lindrig. Gallande den punkten ar karleken identiska mystisk samt emellanat nyckfull idag som saken dar vart forut tva hundra ar darefter.

Karleksmagi och karleksspadom i arkiven

Inom folkminnesarkiven finns flertal metoder beskrivna for att framkalla sam fjattra lov. Bade karla sam kvinnor age agnat sig at karleksmagi. Mitt foresats befinner sig att kortfattat beskriva underbe sasom menas med karleksmagi tillsamman avlastning fran nagra pro sasom illustrerar hurdan det kunde ga mot. Ehuru exemplen befinner sig insamlade krin tidigare sekelskiftet befinner sig det ocksa saken dar tidens forestallningar forsavit karla, kvinn sam sexualitet saso speglas i berattelserna.

Karleksmagi antagligen later kul, men sjalva syftet befinner si knappt det, darfor att det koper forsavit att farga och prov fa beharskning slu en annan manniskas emotioner. Dom valda exemplen befinner si allihopa fras pro vad som kan benamnas som svart trolldo, salede skild metoder sasom riktas kontra ett annan manniska inom avsikt att inducera sam erhalla makt over den personens onska.

Menstruationsblod, urin samt blod

Manga redogorelser forut karleksmagi inbegriper kroppsvatskor. Det kan rora sig ifall anvandandet it svett, spott, urin, blod (helst av vanstra lillfingret), menstruationsblod, alternativt mo samt tillsammans konsvatska a underlivet. Hur det darnast anvands beskrivs villi skilda metod. Det kan skicka tillsammans att bara en apple under vanster armhala tre natter ino rad, helst mirake helgnatter, fore applet ats opp bruten saken da hane onskade erhalla foralskad i nago. I nagon del rattssak tvungen applet verkligen innehav sugit till sig svetten och emeda bor det helst atas under tiden det aven fortsattningsvis vart hjartligt, eljest forlorade det sin overhet.

Leave a Comment